Museohanke

Museohanke sisältää seuraavat työvaiheet lyhyesti: Ränkimuseon esineistön puhdistus ja siirto kotiseutumuseolle. Museolla uuden väliseinän rakentaminen, esineiden uudelleen järjestelyä ja perusnäyttelyn osittainen uudistaminen. Huonokuntoisten esineiden varastointi. Lehtimäki-seura on saanut avustusta museonhankkeen toteuttamiseen museovirastolta ja asiantuntija apuna toimii maakuntamuseon vs.maakunta-amanuenssi Susanna Siro. Hanke toteutetaan syksyn 2019 aikana.